"Jeśli doprowadzisz do porządku własne wnętrze,
to, co na zewnątrz samo ułoży się we właściwy sposób"

Eckhart Tolle

 

 

Pomoc psychologiczna i psychoterapia są pokrewnymi pojęciami. Obydwie skierowane są zarówno do osób doświadczających trudności emocjonalnych i kryzysów, jak i do tych, którzy z powodu nawracających trudnych uczuć takich jak lęk, gniew, smutek, bezradnośc lub złość czują się samotni, bezsilni, sfrustrowani albo nieszczęśliwi.

 

Psychoterapia jest metodą pomocną zarówno w przypadku leczenia konkretnych zaburzeń i trudności zdrowia psychicznego lub chorób psychicznych, jak i drogą do polepszenia jakości życia - szczególnie gdy wydaje się ono puste, zbyt trudne do zniesienia lub pozbawione wartości. Psychoterapią mogą zajmowac się różni wykształceni w tym kierunku specjaliści - psycholog, psychiatra, pedagog, socjolog. Pomocy psychologicznej co do zasady udziela psycholog i jest ona krótsza w czasie od psychoterapii, zarezerwowana raczej dla udzielenia doraźnej formy pomocy.

 

Jeżeli człowiek staje osamotniony do pojedynku ze swoim strachem i swoimi słabościami, trudno mu zyskać dystans do siebie i wytrwać w działaniu w kierunku dążenia do zdrowia emocjonalnego albo poczucia szczęścia. Dlatego obecność drugiej osoby  - psychologa lub psychoterapeuty - bywa bezcenna w poznawaniu siebie oraz odkrywaniu swoich "białych plam", które wywierają silny wpływ na podejmowne decyzje i wybory, a istnienia których zazwyczaj nie jesteśmy świadomi.

 

Jesli chcesz skorzystać z mojej wiedzy, umiejętności i doświadczenia - zapraszam na wstępną konsultację, w czasie której ustalimy zakres, możliwości oraz czas wspólnej pracy. 

Copyright © 2017 Psycholog Tarnów. Wszelkie prawa zastrzeżone