"Jeśli doprowadzisz do porządku własne wnętrze,
to, co na zewnątrz samo ułoży się we właściwy sposób"

Eckhart Tolle

 

 

Pomoc psychologiczna i psychoterapia są pokrewnymi pojęciami. Obydwie skierowane są zarówno do osób doświadczających trudności emocjonalnych i kryzysów, jak i do tych, którzy z powodu nawracających trudnych uczuć takich jak lęk, gniew, smutek, bezradnośc lub złość czują się samotni, bezsilni, sfrustrowani albo nieszczęśliwi.

Pomocy psychologicznej co do zasady udziela psycholog i jest ona krótsza w czasie od psychoterapii, zajmuje od kilku do kilkunastu spotkań. Organiczona jest zazwyczaj do udzielenia okresowej  pomocy osobie, która doświadcza doraźnych trudności, stresu albo kryzysu.

Psychoterapia jest metodą długoterminową, trwającą od kilku miesięcy do nawet kilku lat. Dlaczego tak długo? - najkrócej mówiąc, każda fundamentalna i trwała zmiana wymaga czasu. Psychoterapia jest pomocna zarówno w przypadku leczenia konkretnych zaburzeń, trudności zdrowia psychicznego lub chorób psychicznych, jest też drogą do polepszenia jakości życia - szczególnie gdy wydaje się ono puste, zbyt trudne do zniesienia lub pozbawione wartości.

Psychoterapią mogą zajmowac się różni wykształceni w tym kierunku specjaliści - psycholog, psychiatra, pedagog, socjolog - po odbyciu odpowiedniego przeszkolenia. 

 

Jeżeli człowiek staje osamotniony do pojedynku ze swoim strachem i swoimi słabościami, trudno mu uzyskać dystans do siebie i wytrwać w działaniu w kierunku dążenia do równowagi emocjonalnej. Dlatego obecność drugiej osoby  - psychologa lub psychoterapeuty - bywa bezcenna w poznawaniu siebie oraz w odkrywaniu swoich "białych plam", które wywierają silny wpływ na podejmowne decyzje i wybory, a istnienia których zazwyczaj nie jesteśmy świadomi.

 

Jesli chcesz skorzystać z mojej wiedzy, umiejętności i doświadczenia - zapraszam na wstępną konsultację, w czasie której ustalimy zakres, możliwości oraz czas wspólnej pracy. 

Copyright © 2019 Psycholog Tarnów. Wszelkie prawa zastrzeżone