Jestem psychologiem i psychoterapeutą, absolwentką Uniwersytetu  Śląskiego. Udzielaniem pomocy psychologicznej zajmuję się od 1999r, natomiast prywatną praktykę psychoterapeutyczną prowadzę od 2008r.

    Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. w Tarnowskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy, Centrum Rozwoju Osobowości „Ortos” w Tarnowie, a także jako trener grupowy w ramach programów współorganizowanych przez Europejski Fundusz Społeczny. Odbyłam też staż kliniczny w dziennym oddziale psychiatrii ogólnej przy ul. Mostowej w Tarnowie oraz w szpitalu psychiatrycznym w Straszęcinie. Mam kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z osobami wykluczonymi społecznie, współpracuję także z Małopolską Wyższą Szkołą Ekonomiczną w Tarnowie w zakresie nauczania studentów podstaw terapii.

    W trosce o własny rozwój osobisty oraz dobro pacjentów, ukończyłam szkolenie z zakresu Studium Pomocy Psychologicznej (Instytut Psychologii Zdrowia 2000r), Treningu Zastępowania Agresji (Instytut Amity 2002r), warsztaty z psychoterapii krótkoterminowej (2006r), szkolenie z diagnozy klinicznej DSM-IV-TR (2008r), szkolenie z psychoterapii depresji oraz zaburzeń lękowych (2009-10r), hipnozy klinicznej - poziom podstawowy i zaawansowany (2010r), psychoterapii zaburzeń jedzenia oraz psychosomatoterapii (2011r). W grudniu 2011r zakończyłam 4-letni cykl szkolenia w zakresie psychoterapii w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie. Otrzymałam Dyplom ukończenia Studium nr 48/2012.

    Aktualnie kontynuuję szkolenie specjalistyczne w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

    W wolnym czasie lubię podróżować i wędrować po górach, interesuję się też naturalnym środowiskiem Australii i Oceanii.