Formy pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej mają charakter:

 

Konsultacji (indywidualna , małżeńska , rodzinna)

Zazwyczaj jedno lub kilka spotkań mających na celu ocenę czy pomoc psychologiczna lub terapeutyczna jest potrzebna, a w razie jej potwierdzenia - bliższe rozpoznanie problemu i określenie najlepszej formy wsparcia.

 

Pomocy psychologicznej w kryzysie

Od 1 do 12 spotkań w częstotliwości ustalonej z terapeutą. Kryzys to zdarzenie losowe lub nowa, trudna sytuacja życiowa, w które zawodzą dotychczasowe sposoby radzenia sobie. Może to być np. zdrada, rozwód, śmierć bliskiej osoby, gwałt, utrata pracy, zmiana miejsca zamieszkania, urodzenie dziecka. Celem pomocy psychologicznej w kryzysie jest powrót do równowagi emocjonalnej i formy psychicznej sprzed kryzysu.

 

Psychoterapii indywidualnej

Po odbyciu wstępnych konsultacji a także określeniu problemu i celu terapii, może to być psychoterapia krótkoterminowa ( kilka miesięcy ) lub długoterminowa ( minimum rok ). Spotkania zazwyczaj odbywają się jeden lub dwa razy w tygodniu.

 

Psychoterapi małżeńskiej (par)

Podobnie jak w terapii indywidualnej, z tą różnicą że w spotkaniach wspólnie biorą udział małżonkowie ( partnerzy ).

 

Psychoterapii rodzin

Zazwyczaj obejmuje problemy wychowawcze z dorastającymi dziećmi, konflikty międzypokoleniowe, kryzysy w małżeństwach. Po odbyciu wstępnych konsultacji z całą rodziną,  w zależności od charakteru problemu terapeuta proponuje odpowiednie formy pomocy albo kieruje do właściwych specjalistów, czy innych ośrodków.

 

Trudno jest z góry ustalić czas trwania spotkań terapeutycznych, gdyż zależy to od wielu czynników m.in. charakteru problemu, jego rozmiaru i źródła, osobowości człowieka. Ogólnie można przyjąć, że terapie krótkoterminowe - interwencje kryzysowe trwają od kilku do kilkunastu tygodni, terapie długoterminowe natomiast od kilku miesięcy do 2-3 lat.

 

Uwaga: W gabinecie nie przeprowadza się odtrucia alkoholowego, nie wystawia zwolnień lekarskich i nie wypisuje recept na leki.

Copyright © 2018 Psycholog Tarnów. Wszelkie prawa zastrzeżone